Standardele și legislația privind mediului înconjurător

În ultimii ani, Krka a respectat cerințele ISO 14001 și a intensificat investițiile masive în protecția mediului înconjurător; prin aceste lucruri compania Krka se asigură că îndeplinește cerințele legislației de mediu. Respectăm în totalitate reglementările privind apele reziduale, deșeuri, aer și zgomot. În același timp cu introducerea standardului ISO 14001, Krka a introdus un sistem transparent de notificare şi de monitorizare în domeniul legislației de mediu, ceea ce ne permite să recunoaștem inovațiile și să le includem în programele și obiectivele de mediu.

Krka a pregătit și a depus o cerere pentru o autorizație integrată de protecție a mediului, în conformitate cu cerințele Ministerului Mediului și Amenajării Teritoriale și al directivei privind prevenția și controlul integrat al poluării (Directiva IPPC). Considerăm că am îndeplinit toate cerințele pentru o licență de protecție a mediului deoarece tehnologia noastră este în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile (BAT).