Producția de produse finite

Producem medicamente de calitate în conformitate cu nevoile pieței. Pentru a îndeplini acest obiectiv, răspundem rapid la cerințele în schimbare ale pieței și îmbunătățim continuu procesele de producție în toate filialele Grupului Krka și în alte unități de producție contractuale.

We introduce advanced technological processes to comply with the legislation governing the production Introducem procese tehnologice avansate pentru a respecta legislația care reglementează producția de produse finite. Ne-am mărit capacitățile de producție și am îmbunătățit rentabilitatea proceselor Krka Group.

PRODUCȚIA DE MEDICAMENTE KRKA

se realizează în unități de producție ultramoderne din Slovenia și din întreaga lume.

About 3,000 employees in nine production plants in Slovenia, four production plants abroad and in other Aproximativ 3.000 de angajați din nouă fabrici de producție din Slovenia, patru fabrici de producție din străinătate și din alte unități de producție contractuale din întreaga lume produc medicamente de calitate, sigure și eficiente.

The optimal use of available resources in the Krka Group allows us to produce several billion products in Utilizarea optimă a resurselor disponibile în cadrul Grupului Krka ne permite să producem mai multe miliarde de produse în toate formele farmaceutice solide utilizate în tratamentele moderne. De asemenea, producem forme farmaceutice semisolide, lichide și sterile.

PRODUCEM PESTE 16 MILIARDE DE COMPRIMATE ȘI CAPSULE PE AN

3.80 2002 5.90 2005 7.90 2008 9.70 2011 12.00 2014 13.90 2017 16.20 2021 16.80 2022

* Producția de comprimate și capsule (miliarde)

Garantăm calitatea ridicată a proceselor noastre de producție și eficiența costurilor prin creșterea regulată a capacităților noastre de producție și prin modernizarea sistemelor noastre.

We pay special attention to digitalisation. We have introduced electronic planning, production documentation and related automation, and paperless operations. Digitalisation and robotisation allow us to respond promptly and adequately to market demands. We have introduced a product traceability sAcordăm o atenție deosebită digitalizării. Am introdus planificarea electronică, documentația de producție și automatizarea aferentă, precum și operațiunile care nu necesită folosirea hârtiei. Digitalizarea și robotizarea ne permit să răspundem prompt și adecvat cerințelor pieței. Am introdus un sistem de trasabilitate a produselor și un sistem de prevenire a intrării în lanțul legal de aprovizionare a medicamentelor falsificate (în conformitate cu Directiva privind medicamentele falsificate, utilizată în UE, în Federația Rusă și pe alte piețe). În plus, respectăm cerințele specifice pentru materialele de ambalare, deoarece suntem conștienți că, în fiecare zi, peste 70 de piețe se așteaptă să primească produsele noastre finite pentru care atât traducerea prospectelor și a ambalajelor, cât și conținutul au fost adaptate pentru a îndeplini cerințele lor individuale.

An essential part of our processes is performed in NOTOL 2 production plant, which started running in 2O parte esențială a proceselor noastre este realizată în fabrica de producție NOTOL 2, care a început să funcționeze în 2015. În 2018, Krka a fost declarată cea mai bună companie de producție din Slovenia și a primit premiul Fabrica Anului, NOTOL 2 fiind recunoscută ca o unitate de producție de ultimă generație ce utilizează un nivel ridicat de digitalizare, automatizare și robotizare, susținută de sisteme computerizate moderne. În 2022, peste o treime din produsele Krka Group au fost fabricate în NOTOL 2.

Production plants in countries outside Slovenia are essential as they allow the supply of our products to Unitățile de producție din țări din afara Sloveniei sunt esențiale, deoarece acestea permit furnizarea produselor noastre pe piețele importante. Toate aceste unități de producție și centre de distribuție sunt echipate cu utilaje de producție noi. Acest lucru ne-a consolidat și mai mult poziția de producător local.

Oferim produse de înaltă calitate, asigurăm siguranța angajaților și operăm cu rapiditate și flexibilitate. Dispunem de o gamă largă de produse care ne permite să ne adaptăm în mod eficient la cerințele numeroaselor și variatelor noastre piețe.

Continuă navigarea

Multiparty banner 1

SUSTENABILITATE

Ne putem considera de succes doar atunci când succesul nostru are un impact pozitiv asupra mediului și a comunității.

Afișează mai mult

DESPRE NOI

Ne consolidăm continuu poziția ca una dintre cele mai importante companii farmaceutice generice din lume.

Afișează mai mult

ANGAJARE

Suntem umăr la umăr pentru a promova un mediu construit pe încredere reciprocă, respect, cooperare și învățare pe tot parcursul vieții.

Afișează mai mult