Dezvoltarea sustenabilă este unul dintre principiile noastre de bază. Considerăm că avem succes atunci când succesul nostru are un impact pozitiv asupra mediului și a comunității, precum și asupra mediului înconjurător.

Ținem cont de impactul pe care îl avem asupra generațiilor viitoare atunci când desfășurăm activități și proiecte menite să ajute comunitatea locală, să încurajeze tinerii și să servească drept exemplu de guvernanță corporativă.

Politica ESG

Politica ESG este principalul document de management al sustenabilității al Grupului Krka pentru aspectele de mediu (E), social (S) și de guvernanță (G) ale operațiunilor noastre. Aceasta stipulează principiile fundamentale și eforturile investite în stabilirea unor operațiuni durabile, pe care le urmărim în activitatea noastră și în relațiile cu diferite grupuri de părți interesate.

Combinând modelul nostru de afaceri cu strategia Grupului Krka ne permite să identificăm mai eficient impactul, riscurile și oportunitățile în materie de sustenabilitate și să le gestionăm în mod strategic, pe întregul lanț de creare a valorii și ale căror interese le luăm în considerare atunci când luăm decizii de afaceri.

REZUMAT AL OBIECTIVELOR STRATEGICE ALE ESG

în engleză

POLITICA ESG

în engleză

Subiecte cheie de sustenabilitate

Grija noastră principală este destinată pacienților, cărora le asigurăm o aprovizionare neîntreruptă cu medicamente generice de înaltă calitate, inovatoare și accesibile. Nevoile părților interesate și ale mediului nostru social sunt abordate prin intermediul unui dialog regulat și proactiv.

Impactul Grupului Krka se resimte cel mai acut în șase domenii importante de sustenabilitate ale strategiei ESG (Mediu, Social, Guvernanță), care au un impact major asupra potențialului nostru strategic pe termen lung pentru atingerea obiectivelor de afaceri.

Calitatea produselor și siguranța pacienților

 • Calitatea, siguranța și eficacitatea medicamentelor și a ingredientelor farmaceutice active – API
 • Sistem integrat de management al calității
 • Informarea corectă cu privire la reacțiile adverse, etichetarea produselor și combaterea contrafacerii
 • Sănătatea animalelor

Angajarea și menținerea în cadrul companiei a persoanelor competente

 • Recrutare, dezvoltare și compentențe manageriale
 • Sănătatea, siguranța și bunăstarea angajaților
 • Diversitatea, integrarea și participarea angajaților

Bune practici de conducere și guvernanță

 • Complianță legislativă și de reglementare
 • Lanțul de aprovizionare și continuitatea activității
 • Model de afaceri integrat pe verticală, durabil și flexibil
 • Operațiuni de afaceri prospere și putere financiară
 • Securitatea informațiilor
 • Diversitatea, independența și competența conducerii
 • Sistem de remunerare care ia în considerare rezultatele sustenabile
 • Contribuția la dezvoltarea comunității locale

Asistență medicală accesibilă

 • Aprovizionarea neîntreruptă cu medicamente
 • Proceduri de înregistrare eficiente
 • Cercetare și dezvoltare și o cultură inovativă
 • Portofoliul de medicamente adaptat la nevoile pacientului
 • Produse accesibile
 • Sprijin pentru profesioniștii din domeniul sănătății
 • Inițiative de conștientizare a unui stil de viață sănătos și de identificare a bolilor răspândite

Planeta și schimbările climatice

 • Gestionarea materialelor periculoase
 • Managementul ciclului de viață al produsului
 • Utilizarea eficientă a energiei și a resurselor naturale
 • Gestionarea deșeurilor
 • Controlul emisiilor de carbon

Complianță, integritate și transparență

 • Etica studiilor clinice, dezvoltării și cercetării
 • Anticorupție
 • Drepturile omului
 • Practici echitabile de marketing și vânzări
 • Rapoarte transparente și accesibile
 • Politica fiscală și transparentă

PROCESUL DE EVALUARE A PRAGULUI DE SEMNIFICAȚIE

Construim încrederea părților interesate prin implicarea acestora, înțelegându-le punctele de vedere și răspunzând așteptărilor lor, precum și acționând pe baza informațiilor pe care le obținem din reacțiile și inițiativele lor. Ținem cont de acestea din urmă atunci când ne stabilim direcțiile strategice și operațiunile de afaceri zilnice, pe care le orientăm spre crearea unei valori durabile pentru părțile interesate și pentru societate.

Misiunea Krka este de a le permite oamenilor să ducă o viață sănătoasă și de calitate. Putem realiza acest lucru doar printr-o dezvoltare echilibrată și durabilă și prin păstrarea intactă a mediului natural pentru generațiile prezente și viitoare. În urmărirea misiunii noastre, ne concentrăm pe subiecte ESG importante – calitatea produselor, siguranța pacienților și asistența medicală la prețuri accesibile. Procesele noastre de guvernanță și deciziile de afaceri se bazează pe misiunea, viziunea și valorile noastre, care ne permit să ne urmăm strategia de afaceri, să atingem obiectivele strategice pe termen lung și să creăm valoare pentru părțile interesate.

PRINCIPALELE OBIECTIVE DE DEZVOLTARE DURABILĂ DIN PERSPECTIVA GRUPULUI KRKA

Ne străduim să îndeplinim obiectivele de sustenabilitate ale Organizației Națiunilor Unite și să sporim impactul pozitiv al Grupului Krka asupra mediului și a părților interesate. Acționăm în conformitate cu 8 din cele 17 obiective ale Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. Obiectivul nr. 3 “Sănătate bună și bunăstare” este de o importanță majoră, deoarece activitatea noastră de bază poate contribui semnificativ la aceasta.

global_goals
Mediu (E)

Mediu (E)


Ne-am angajat să ne reducem în mod continuu impactul asupra mediului și să gestionăm eficient resursele naturale și energia. În acest fel, asigurăm un mediu de viață sănătos pentru angajații noștri, pentru societate în general și pentru generațiile viitoare.

Afișează mai mult
Social (S)

Social (S)


Oferim pacienților medicamente de înaltă calitate, sigure, eficiente și la prețuri accesibile. Ne pasă de dezvoltarea persoanelor competente, precum și de sănătatea, siguranța și bunăstarea angajaților noștri. Investim continuu în dezvoltare și construim o cultură a inovației. Încurajăm tinerii cercetători, susținem o gamă largă de cluburi, societăți și instituții și contribuim la dezvoltarea comunităților locale.

Afișează mai mult
Guvernanță (G)

Guvernanță (G)


Ne-am angajat să dezvoltăm bune practici de guvernanță și de afaceri și să protejăm principiile de conformitate, integritate și transparență.

Afișează mai mult

Continuă navigarea

Multiparty banner 1

CARIERA

Suntem umăr la umăr pentru a promova un mediu construit pe încredere reciprocă, respect, cooperare și învățare pe tot parcursul vieții.

Afișează mai mult

ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE

Încrederea în medicamentele Krka începe în laboratoarele noastre de dezvoltare și unitățile de producție.

Afișează mai mult

PRODUSE

Oferim un tratament sigur și eficient cu produse de înaltă calitate.

Afișează mai mult