1. Responsabil de conformitate KRKA Romania SRL este : compliance.officer.RO@krka.biz, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361 din 16 decembrie 2022, menționat în codul de conduită KRKA Romania SRL.

2.Responsabil de Conformitate KRKA Grup este: compliance.officer@krka.biz

Responsabilul de Conformitate propune și înființează un sistem eficient de control intern și se ocupă de sensibilizarea, instruirea și consultarea angajatilor privind creșterea integrității in afaceri. Responsabilul de Conformitate are in vedere emiterea de rapoarte privind comportamentele necorespunzătoare și încălcările reglementărilor aplicabile, normelor interne și principiilor etice. Responsabilul de Conformitate este, de asemenea, responsabil pentru raportarea către conducerea companiei a conformității corporative Krka.

Raportarea comportamentului necorespunzător

Orice angajat Krka precum și o terță parte pot raporta o fraudă suspectă.

Dacă un angajat Krka detectează orice act care indică existența unei fraude suspectate, acesta trebuie să informeze un superior. În cazul în care natura suspiciunii de fraudă sau circumstanțele acesteia nu permit acest lucru, acesta trebuie să informeze Șeful Serviciului Juridic sau Șeful Departamentului de Conformitate. Frauda suspectată poate fi raportată și anonim. Adresa de e-mail pentru raportarea fraudelor suspectate este compliance.officer.RO@krka.biz sau compliance.officer@krka.biz.

Dacă informatorul nu dorește să rămână anonim, poate raporta frauda suspectată prin telefon:

• Șefului Departamentului de Conformitate: +386 7 331 26 00

• Șeful Serviciului Juridic: +386 7 331 95 95

Krka se angajează să trateze informațiile confidențial, profesional și cu grija cuvenită și să protejeze informatorul în mod corespunzător împotriva oricărei măsuri de represalii.

reguille_krka_ro

Continue browsing

Multiparty banner 1

KRKA’S CODE OF CONDUCT

The Code of Conduct is our main document on corporate compliance.

MORE

CLINICALLY PROVEN

The quality, safety and efficacy of Krka products have been clinically proven in numerous clinical studies.

MORE

HEALTH MATTERS

Our expert advice is aimed at promoting and raising awareness about the importance of leading a healthy lifestyle.

More