Protecția mediului înconjurător în reprezentanțele Krka din străinătate

Responsabilitatea față de mediu este respectată în toate reprezentanțele Krka din străinătate și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația locală de protecție a mediului.

Emisiile care se produc în aceste companii - gestionate în același mod ca și în Slovenia - sunt mici, deoarece acestea sunt implicate în operaţiuni farmaceutice reduse. Deșeurile periculoase sunt colectate separat și trimise către instalații adecvate pentru distrugere. Emisiile de particule sunt reduse prin instalarea de sisteme moderne de filtrare care elimină complet emisiile de particule.