Îmbunătățirea mediului înconjurător

Politica de mediu, implementarea programelor de mediu, precum și atitudinea pozitivă a managementului companiei și tuturor angajaților la dezvoltarea durabilă sunt exprimate prin reducerea continuă a emisiilor și utilizarea rațională a resurselor naturale. Abordarea integrată pentru protecția mediului înconjurător înseamnă pentru Krka îmbunătățirea mediului concomitent cu intensificărea  producției.