Grija față de angajat

Grupul Krka oferă angajaților capabili,  activități interesante într-un mediu de muncă international și noi oportunități  de dezvoltare și avansare în afaceri, atât în sfera profesională cât și cea personală. Împreună  construim o cultură bazată pe  încredere reciprocă, respect, colaborare eficientă și lucrul în echipă, implicând învățarea continuă și un mediu de lucru responsabil și eficient.

Noi respectăm normele și regulile cu privire la abordările etice față de alte persoane și mediul social. Munca în compania Krka se bazează pe șanse egale, indiferent de sex, rasă, culoare, vârstă, stare de sănătate sau invaliditate, religie, orientare politică sau altă credințe, apartenența la un sindicat, origine națională sau socială, situație familială, statutul de proprietate, orientare sexuală sau alte circumstanțe personale.

Cele mai multe premii au fost acordate companiei în urma unei munci sistematice în domeniul resurselor umane, cu implicarea conducerii și șefilor de unități, precum și serviciile de specialitate și alți parteneri.

Noii angajați sunt atrași de companie prin anunțuri de locuri de muncă și publicitate on-line dar și prin colaborarea cu școli și facultăți cât și prezența la târguri de resurse umane cu prezentări ale companiei.

Noii specialiști sunt recrutați și prin burse școlare. Web site-ul Krka are o opțiune mereu deschisă pentru aplicațiile studenților si/sau elevilor.

Necesitatea de a identifica și direcționa precoce oamenii cei mai talentati înseamnă că suntem activi în mediul social. Premiile Krka sunt un alt mijloc de a încuraja tinerii să se implice în activitatea de creație și cercetare.

 Număr angajați la 31 decembrie: 2021 2020 2019 2018 2017 Index 2021/2020
Compania Krka în Slovenia 5690 5679 5386 4995 4514 100
Reprezentanțe Krka din străinătate 538 512 521 501 506 105
Compania Krka 6228 6191 5907 5496  5020 101
Subsidiare în afara Sloveniei 4735 4906 5178 5278 5192 97
Terme Krka 548 580 578 580 584 94
Grupul Krka 11511 11677 11696 11390  10832  99