Grija față de angajat

Grupul Krka oferă angajaților capabili,  activități interesante într-un mediu de muncă international și noi oportunități  de dezvoltare și avansare în afaceri, atât în sfera profesională cât și cea personală. Împreună  construim o cultură bazată pe  încredere reciprocă, respect, colaborare eficientă și lucrul în echipă, implicând învățarea continuă și un mediu de lucru responsabil și eficient.

Noi respectăm normele și regulile cu privire la abordările etice față de alte persoane și mediul social. Munca în compania Krka se bazează pe șanse egale, indiferent de sex, rasă, culoare, vârstă, stare de sănătate sau invaliditate, religie, orientare politică sau altă credințe, apartenența la un sindicat, origine națională sau socială, situație familială, statutul de proprietate, orientare sexuală sau alte circumstanțe personale.

Cele mai multe premii au fost acordate companiei în urma unei munci sistematice în domeniul resurselor umane, cu implicarea conducerii și șefilor de unități, precum și serviciile de specialitate și alți parteneri.

Noii angajați sunt atrași de companie prin anunțuri de locuri de muncă și publicitate on-line dar și prin colaborarea cu școli și facultăți cât și prezența la târguri de resurse umane cu prezentări ale companiei.

Noii specialiști sunt recrutați și prin burse școlare. Web site-ul Krka are o opțiune mereu deschisă pentru aplicațiile studenților si/sau elevilor.

Necesitatea de a identifica și direcționa precoce oamenii cei mai talentati înseamnă că suntem activi în mediul social. Premiile Krka sunt un alt mijloc de a încuraja tinerii să se implice în activitatea de creație și cercetare.