Strategii de dezvoltare

Strategia Grupului Krka constituie baza dezvoltării noastre

Strategia noastră de dezvoltare este elaborată pentru o perioadă de cinci ani și actualizată la fiecare doi ani pentru a fi adaptată la condițiile de afaceri aflate în continuă schimbare.

Strategii de dezvoltare
 
Obiectivele strategice cheie până în anul 2024
 • Atingerea unei creșteri cu cel puțin 5% a vânzărilor medii anuale în termeni de volum/valoare.
 • Îmbunătățirea preocupării pentru calitatea produselor și pentru automatizarea proceselor de afaceri.
 • Furnizarea de cantități suficiente de produse fabricate, printr-un lanț de dezvoltare-și-producție eficient și optimizat în conformitate cu standardele de calitate impuse, în timpul propus, și în conformitate cu obiectivul de creștere a vânzărilor și nevoile pieței.
 • Concentrarea eforturilor pe a maximiza profitabilitatea pe termen lung a produselor vândute, de la etapa dezvoltare și producție până la etapa de vânzare a produselor finite, incluzând toate celelalte funcții din cadrul Grupului Krka.
 • Asigurarea creșterii prin parteneriate pe termen lung (inclusiv asocieri de afaceri) și achiziții, în adiție la creșterea organică, atunci când companiile țintă interesante devin disponibile. Să ne concentrăm pe piețele din Europa, piețele din Asia Centrală, și pe piața chineză. Obiectivele principale sunt asigurarea de noi produse și/sau piețe.
 • Menținerea celei mai mari proporții posibile de produse noi în totalul vânzărilor și a proporției de produse integrate vertical în adiție la gama existentă de produse, denumită și „standardul de aur”.
 • Lansarea pe anumite piețele-cheie a unui portofoliu de produse selecționate, ca una dintre primele companii farmaceutice de medicamente generice.
 • Consolidarea sectoarelor farmaceutic și chimic din domeniile terapeutice cheie ale produselor farmaceutice eliberate pe bază de prescripție medicală dar și din alte domenii terapeutice; introducerea de produse inovatoare (combinații inovatoare de două sau trei substanțe active, noi concentrații și forme farmaceutice și noi sisteme de cedare a substanței active); și pătrunderea în zona de medicamente biosimilare și peptide complexe.
 • Alocarea a până la 10% din veniturile noastre anuale pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare.
 • Consolidarea avantajului competitiv al portofoliului nostru de produse.
 • Îmbunătățirea utilizării rentabile a tuturor activelor.
 • Creșterea gradului de inovație în toate activitățile de afaceri.
 • Urmărirea unei politici stabile de dividende și alocarea a cel puțin 50% din profitul net al acționarilor majori pentru dividende. Se estimează că marja indicatorului EBITDA va fi cuprinsă în medie între 21% și 25%, iar ROE va fi cuprins între 9% și 12%.
 • Menținerea independenței.