Calitate

Asigurarea înaltei calități a produselor și serviciilor cât și îmbunătățirea continuă a proceselor cheie reprezintă un punct strategic major al companiei Krka. Abordarea sistematică Krka este destinată să asigure depășirea cerințelor clientului și atingerea obiectivelor sale de funcționare.

Sistemul Integrat de Management (IMS)

Încă de la începutul activitatii, strategia Krka a fost de a produce medicamente care să respecte fiecare cerință de calitate, eficiențăși siguranță. Folosim cele mai noi metode și cele mai bune practici de producție farmaceutică, care au fost completate și îmbunătățite de-a lungul anilor, în conformitate cu evoluțiile din sectorul farmaceutic. Încă din 1974, Krka a solicitat și a trecut cu success  de fiecare  inspecție a Food and Drug Administration din SUA. Pentru a ne asigura că menținem standardele de calitate, suntem mereu cu un pas înaintea standardelor de GMP (bune practici de fabricație) și alte standarde GxP; Krka și-a îmbunătățit permanent sistemul de management al calității. Următoarele sisteme au fost încorporate treptat în Sistemul Integrat de Management (anul de lângă sistem indică anul de certificare): 1996 - ISO 9001, 2000 - Responsible (RC), 2001 - ISO 14001, 2004 - HACCP, 2005 - OHSAS 18001, și 2007 - ISO 27001. Performanțele excelente sunt susținute de sistemul de management centralizat al documentelor, care s-a înființat în 1993 și care a fost îmbunătățit permanent. Credibilitatea fiecărui sistem cât și Sistemul Integrat de Management (IMS) ca un întreg este confirmat de certificatele obținute de la agențiile externe independente. Această abordare asigură creștea continua a încrederii partenerilor noștrii  în sistemele și medicamentele  noastre.

Îmbunătățirile continue sunt dictate de standardele și orientările cât și de abordarea PEVA (Planifică, Executa, Verifică, Acționează) pe de o parte cât și angajamentul Krka în respectarea acestor standarde pe de altă parte; acestea reprezintă forța motrică  din spatele progresului și îmbunătățirii  continue a calității în fiecare zonă de operațiuni Krka. Sistemul de management acoperă fiecare pas, de la cerințele clientului, prin intermediul marketingului, cercetare și dezvoltare, furnizarea de produse și vânzări, la monitorizarea gradului de satisfacție a clienților.

Sistem de calitate

Sistemul GMP (bune practici de management) a fost primul sistem de calitate Krka și baza pentru dezvoltarea tuturor celorlalte sisteme de management. Acesta are efectul unei cerințe legale, astfel încât este esenţial să fie în conformitate cu cerințele cu privire la producția farmaceutică și vânzări.

Modul de funcționare a sistemului de asigurare a calității este verificat pe plan intern și extern. Acest lucru înseamnă că  efectuăm verificări periodice ale sistemelor de calitate ale furnizorilor și partenerilor noștri. Supravegherea internă asupra sistemului de management al calității este verificată prin intermediul auditurilor interne efectuate de o echipa experimentată de auditori interni.

Conformitatea sistemului de standarde de calitate Krka este  revizuită și confirmată de către organisme externe (organisme de reglementare interne și externe, și evaluate de către organizațiile de certificare și partenerii Krka).

Funcționarea tuturor proceselor majore de calitate este revizuită periodic de către Comitetul de Calitate și de Consiliul de Administrație al companiei, care împreună propun ghidurile pentru punerea în aplicare a strategiei de dezvoltare Krka.

Excelență în business

Unul dintre obiectivele cheie ale companiei Krka este de a atinge excelența în orice domeniu de funcționare, fapt ce a dus la îmbunătățirea continuă a IMS, actualizat pentru a lua în considerare principiile EFQM a modelului de excelență produs de Fundația Europeană pentru Managementul Calității.