Transparență și raportare

Ne angajăm să prezentăm rapoarte cuprinzătoare și transparente privind operațiunile de afaceri ale companiei noastre și să furnizăm informații complete, corecte, la timp și relevante autorităților de reglementare, acționarilor, investitorilor, mass-media, analiștilor, comercianților și publicului larg.

Rapoartele noastre nu se bazează numai pe situațiile financiare generale. Rapoartele noastre include de asemenea și aspecte sociale ale operațiunilor noastre.

Annual reports (In English)