Șeful Departamentului de Conformitate

Șeful Departamentului de Conformitate este responsabil pentru evaluarea continuă a riscurilor de conformare corporativă și coordonarea proceselor de afaceri in concordanta cu acesta. Șeful Departamentului de Conformitate propune și înființează un sistem eficient de control intern și se ocupă de sensibilizarea, instruirea și consultarea angajatilor privind creșterea integrității in afaceri. Șeful Departamentului de Conformitate are in vedere emiterea de rapoarte privind comportamentele necorespunzătoare și încălcările reglementărilor aplicabile, normelor interne și principiilor etice. Șeful Departamentului de Conformitate este, de asemenea, responsabil pentru raportarea către conducerea companiei a conformității corporativă Krka.

Raportarea comportamentului necorespunzător

Orice angajat Krka precum și o terță parte pot raporta o fraudă suspectă.

Dacă un angajat Krka detectează orice act care indică existența unei fraude suspectate, acesta trebuie să informezeu n superior. În cazul în care natura suspiciunii de fraudă sau circumstanțele acesteia nu permit acest lucru, acestea trebuie să informeze Șeful Serviciului Juridic sau Șeful Departamentului de Conformitate. Frauda suspectată poate fi raportată și anonim. Adresa de e-mail pentru raportarea fraudelor suspectate este compliance.officer@krka.biz


Dacă informatorul nu dorește să rămână anonim, poate raporta frauda suspectată prin telefon:
• Șefului Departamentului de Conformitate: +386 7 331 26 00
• Șeful Serviciului Juridic: +386 7 331 95 95

Krka se angajează să trateze informațiile confidențial, profesional și cu grija cuvenită și să protejeze informatorul în mod corespunzător împotriva oricărei măsuri de represalii.