Drepturile persoanelor vizate

Persoana autorizata

Krka a desemnat un responsabil pentru protecția datelor (DPO) care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal. Printre alte sarcini definite de GDPR, una dintre sarcinile-cheie ale DPO este stabilirea și implementarea procedurilor specifice și controlul tuturor procedurilor implementate de Krka pentru a exercita drepturile persoanelor vizate.

Detalii de contact
Krka Romania SRL
Spl. Independentei, nr 319
Sector 6, Bucuresti

E-mail dataprotection.officer.ro@krka.biz

Drepturile persoanelor vizate

Puteți depune o cerere personală sau un document certificat care să dovedească faptul că persoana în cauză își exercită dreptul de a solicita accesul pentru: rectificarea, ștergerea și retragerea consimțământului personal, restricționarea prelucrării și obiecțiile la procesarea datelor cu caracter personal. Protecția datelor cu caracter personal împotriva consultării neautorizate și asigurarea exactității datelor cu caracter personal se numără printre obiectivele cheie ale GDPR, prin urmare persoanele vizate trebuie să accepte cerința Krka de identificare. În caz contrar, oricine ar putea solicita o copie sau o rectificare a datelor personale ale cuiva, ceea ce ar putea conduce la divulgarea sau utilizarea neautorizată a unor date personale incorecte.

În cazurile în care persoanele vizate acordă consimțământul în urma unei cereri prin mijloace electronice, retragerea unui astfel de consimțământ este posibilă, iar identitatea acestor persoane vizate se verifică prin confirmarea prin e-mail.

Vom aborda fiecare cerere transmisă de persoanele vizate și vom efectua proceduri adecvate sau vom notifica persoanele vizate că acest lucru nu este posibil și să precizeze motivul.

Aveți dreptul să depuneți o plângere la o autoritate de supraveghere.