Conduita responsabilă în afaceri

Suntem o companie cu o tradiție îndelungată. Integritatea și dedicarea raportate la cele mai înalte standarde etice stau la baza dezvoltării noastre de succes. Fiind una dintre cele mai importante companii farmaceutice generice din lume, suntem conștienți de îndatoririle și oportunitățile noastre de a ajuta la crearea unui mediu de afaceri responsabil. Ne conducem afacerile cu prudență, înțelegem și luăm în considerare impactul pe termen lung al activităților economice asupra mediului social în ansamblu.

Complianță corporativă

Integritatea noastră se bazează pe etică, complianță corporativă și managementul eficient al riscurilor.

Principiile noastre etice fundamentale sunt respectul, cooperarea, excelența și integritatea managementului.

Complianța corporativă asigură că atât compania cât și angajații săi respectă toate reglementările relevante, standardele și liniile directoare internaționale iar compania cooperează în mod corespunzător cu autoritățile de reglementare. Complianța corporativă în cadrul companiei se bazează pe mai multe politici și reguli interne care descriu în detaliu activitățile și responsabilitățile legate de implementarea proceselor pentru a asigura o întrerupere minimă a operațiunilor de afaceri și un risc minim de încălcare a reglementărilor, standardelor, politicilor companiei și regulilor interne.

Gestionarea diferitelor riscuri de complianță corporativă este încorporată în toate procesele de afaceri ale Companiei Krka – permite identificarea și gestionarea factorilor care ar putea pune în pericol atingerea obiectivelor strategice și de afaceri ale companiei și ale întregului Grup Krka.

Respect și cooperare

Egalitatea de șanse pentru toți, respectarea normelor legale și o abordare etică a oamenilor și a comunității sociale largi reprezintă bazele muncii noastre. Suntem conștienți de faptul că parteneriatul și încrederea au un impact semnificativ asupra performanței afacerii Krka, prin urmare încurajăm cooperarea cu toți acționarii, bazată pe respect reciproc și luarea în considerare a diferitelor opinii, care se concentrează pe creșterea valorii întregului Grup Krka.

Excelență

Medicamentele eficiente, de calitate și sigure sunt modalitatea noastră de a contribui la o mai bună calitate a vieții pentru toți oamenii. Dezvoltăm produse inovatoare și ne străduim să le facem disponibile pe scară largă.

Cercetarea, dezvoltarea, cooperarea cu domeniul medical și cu partenerii de afaceri ne ajută să ne îmbunătățim cunoștințele în domeniul farmaceutic și să contribuim la dezvoltarea unor medicamente de calitate.

Ne angajăm să furnizăm informații corecte, cuprinzătoare și în timp util despre produsele noastre.

Protejăm cu atenție toate informațiile despre Krka, partenerii noștri de afaceri și terții, care ne sunt furnizate în timpul operațiunilor noastre de lucru și de afaceri.

Orice date cu caracter personal ale angajaților și terților trebuie să fie tratate cu grijă, într-o manieră transparentă și în conformitate cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal.

Integritatea managementului

Exemplele date de management sunt cruciale, motiv pentru care toți managerii noștri executivi personifică valorile importante Krka. Exemplele lor bune încurajează alți angajați și contribuie astfel la consolidarea integrității întregii companii.

Ofițerul șef de conformitate este responsabil pentru complianța corporativă la cel mai înalt nivel.

Managerii noștri sunt responsabili pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la complianța corporativă și pentru conformitatea corporativă în propriile unități de afaceri. Ei trebuie să se asigure că toți angajații sunt informați cu privire la toate reglementările, liniile directoare și standardele și că le respect întocmai. În munca lor, angajații sunt educați și instruiți în mod regulat și sunt familiarizați cu consecințele comportamentului inadecvat.

Integritate corporativă

În cadrul Companiei Krka, urmăm principiul toleranței zero față de orice formă de fraudă, abuz și practici de piață neloiale. Ofițerul șef de conformitate monitorizează respectarea consecventă a regulilor și gestionează un sistem eficient de creștere a gradului de conștientizare și de gestionare a comportamentului inadecvat.

Principiul nostru de bază este că toate deciziile sunt luate în interesul Krka, prin urmare evităm situațiile în care ar putea fi percepute ca și cum ar fi luate pe baza intereselor noastre personale și nu a intereselor Krka.

Relațiile dintre industria farmaceutică și domeniul medical se bazează pe standarde, reglementări și linii directoare etice stricte, pe care le luăm în considerare în toate operațiunile noastre de afaceri.

Respectăm reglementările pentru protecția concurenței și nu împiedicăm, limităm sau denaturăm în niciun fel concurența.

Riscurile pentru comportamentul neconform, care decurg din relațiile de afaceri, sunt atenuate prin verificarea regulată a clienților, furnizorilor și altor parteneri de afaceri. În acest fel, putem preveni posibilele prejudicii aduse reputației Krka și pierderile de afaceri.

Responsabilitatea socială corporativă

Ne exercităm responsabilitatea socială susținând diferite activități din mediul în care trăim. Participam la activități umanitare și, de asemenea, participăm la activități de promovare a progreselor în domeniul științei, educației și culturii și care ajută la protejarea mediului nostru natural.

Avem grijă de mediu și respectăm reglementările de mediu și, de asemenea, cooperăm cu comunitatea locală și nu numai.

Conștientizarea

Numai prin respectarea consecventă a complianței corporative putem obține rezultate excelente în muncă, putem consolida satisfacția consumatorilor noștri și, astfel, le putem consolida în mod continuu încrederea în Krka.

Privim în viitor cu optimism și încredere în misiunea, cunoștințele și experiențele angajaților noștri Krka. Ne dorim ca Krka să fie recunoscută la nivel global ca o companie cu o viziune clară, calitate superioară a produselor sale, valori și o conduită corporativă responsabilă.

Continuă navigarea

Multiparty banner 1

CODUL DE CONDUITĂ KRKA

Codul de conduită este documentul nostru principal privind complianța corporativă.

Afișează mai mult

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR

Persoana responsabilă de conformitate coordonează procesele de afaceri și evaluează riscurile asociate cu conformitatea corporativă.

Afișează mai mult

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Krka respectă drepturile fundamentale și asigură protecția datelor cu caracter personal.

Afișează mai mult