Codul de etică Krka

Codul de etică este documentul principal care reglementează respectarea de către compania Krka, d. d., Novo mesto a regulilor de guvernare corporativă.

Codul de etică definește principiile și regulile de conduită etică, bunele practici de afaceri și standardele de conduită, care sunt obligatorii pentru toți angajații Grupului Krka. Acesta servește drept ghid și cadru pentru comportamentul așteptat, responsabil și etic în timpul desfășurării activității, conform căruia, comportamentul și operațiunile noastre trebuie să respecte întotdeauna regulamentele, recomandările publice, standardele, politicile și regulile interne ale companiei și bunele practici de afaceri.

Ne așteptăm ca furnizorii noștri și alți parteneri de afaceri Krka să se familiarizeze cu Codul și să adere la acesta în timp ce încheie afaceri cu Krka.