Integritate și Conformitate

Conduita de afaceri responsabilă

Krka este o companie cu o tradiție îndelungată, construind o poveste de afaceri de succes cu privire la integritatea și dedicarea la cele mai înalte standarde etice. Krka este una dintre cele mai importante companii farmaceutice generice din lume. Suntem conștienți de îndatoririle și oportunitățile noastre de a contribui la crearea unui mediu de afaceri responsabil. Ne desfășurăm cu prudență afacerea și înțelegem și ținem seama de influențele pe termen lung ale activităților economice asupra întregului mediu social.

Conformitatea corporativă

Integritatea noastră se bazează pe etică, respectarea standardelor corporative și gestionarea eficientă a riscurilor.

Principiile etice fundamentale ale  Krka sunt respectul, cooperarea, excelența și integritatea managementului.

Conformitatea corporativă asigură că, firma și angajații săi respectă toate reglementările relevante, standardele internaționale și liniile directoare și că, compania cooperează în mod corespunzător cu autoritățile de reglementare. Conformitatea corporativă în cadrul companiei se bazează pe mai multe politici și reguli interne care descriu în detaliu activitățile și responsabilitățile legate de implementarea proceselor pentru a asigura o întrerupere minimă a operațiunilor de afaceri și riscul minim pentru încălcarea reglementărilor, standardelor, politicilor companiei și regulilor interne.

Gestionarea diferitelor riscuri de conformare corporativă este integrată în toate procesele de afaceri ale companiei Krka, permite identificarea și gestionarea factorilor care ar putea pune în pericol realizarea obiectivelor strategice și de afaceri ale companiei și a întregului Grup Krka.

Respect și cooperare

Egalitatea de șanse pentru toți, respectarea normelor legale și o abordare etică către alte persoane și a comunității sociale mai largi reprezintă fundamentul muncii noastre.

Suntem conștienți de faptul că parteneriatul și încrederea influențează în mod semnificativ performanța afacerii companiei Krka, prin urmare încurajăm cooperarea cu toți stakeholderii pe bază de respect reciproc și luarea în considerare a diferitelor opinii ce conduc catre creșterea valorii întregului Grup Krka.

Excelența

Medicamentele sigure, eficiente și de calitate precum și alte produse, reprezintă modalitatea noastră de a contribui la o mai bună calitate a vieții pentru toți oamenii. Dezvoltăm produse inovatoare și ne străduim să oferim o largă disponibilitate a acestora.

Cercetarea și dezvoltarea noastră precum și cooperarea noastră cu domeniul medical și cu partenerii de afaceri ne ajută să ne îmbunătățim cunoștințele în domeniul farmaceutic și să contribuim la dezvoltarea produselor medicamentoase de calitate.

Ne angajăm să furnizăm informații corecte, complete și în timp util despre produsele noastre.

Protejăm cu atenție toate informațiile despre Krka, partenerii noștri de afaceri și părțile terțe, pe care le cunoaștem în timpul operațiunilor noastre de lucru și de afaceri.

Orice informație cu caracter personal precum și datele cu caracter personal ale partenerilor nostri trebuie să fie tratate cu grijă, într-o manieră transparentă și în conformitate cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal.

Integritatea managementului

Managementul reprezintă un exemplu important prin stilul de lucru, prin urmare toți managerii noștri executivi sunt persoane care respecta si aplică valorile cheie ale Krka. Exemplele lor bune încurajează alți angajați și, astfel, contribuie la consolidarea integrității întregii companii.

Șeful Departamentului de Conformitate este responsabil de respectarea standardelor de conformitate la nivel înalt.

Managerii noștri seniori sunt responsabili pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la respectarea normelor de conformitate si integritate de către personalul din subordine.

Aceștia trebuie să se asigure că toți angajații sunt informați cu privire la toate reglementările, liniile directoare și standardele și că aceștia respectă aceste reguli. În activitatea lor, angajații sunt educați și instruiți în mod regulat și sunt familiarizați cu consecințele unui comportament inadecvat.

Integritatea corporativă

La Krka, respectăm principiul toleranței zero față de orice formă de fraudă, abuz și practici incorecte de piață. Responsabilul- Șeful Departamentului de Conformitate monitorizează respectarea consecventă a regulilor și gestionează un sistem eficient de creștere a gradului de conștientizare a acestora, precum și o abordare serioasă si obiectivă a comportamentelor necorespunzătoare.

Principiul nostru de bază este că toate deciziile sunt luate în interesul Krka, prin urmare ar trebui să evităm situațiile în care acestea ar putea fi percepute ca și cum ar fi fost făcute în primul rând pe baza intereselor noastre personale și nu a intereselor Krka.

Relațiile dintre industria farmaceutică și domeniul medical se bazează pe standarde etice stricte, reglementări și ghiduri, pe care le luăm în considerare în toate operațiunile noastre de afaceri.

Respectăm reglementările care protejază concurența și, în niciun caz, nu împiedică, limitează sau denaturează competiția.

Riscurile pentru comportamentul neconform, care decurge din relațiile de afaceri, sunt atenuate prin verificari regulate si constante a clienților, furnizorilor și a altor parteneri de afaceri. În acest mod, putem preveni posibilele prejudicii reputației lui Krka și pierderi in afaceri.

Responsabilitate socială

Noi practicăm responsabilitatea noastră socială prin sprijinirea diferitelor activități din mediul în care trăim. Participăm la activități umanitare, și participăm de asemenea, la activități care promovează progresele în domeniul științei, educației și culturii și care contribuie la protejarea mediului nostru natural.

Ne ocupăm de mediul înconjurător și respectăm reglementările de mediu și cooperăm, de asemenea, cu comunitatea locală.

Conștientizare

Numai printr-o respectare consecventă a conformității corporative putem obține rezultate excelente în muncă, întărind astfel satisfacția utilizatorilor produselor noastre și încrederea în Compania Krka.

Privim în viitor cu optimism și încredere în misiunea, cunoștințele, experiența și angajații Krka. Vrem ca, Compania Krka să fie recunoscută global ca o companie cu o viziune clară, o calitate superioară, valori și un comportament corporativ responsabil.